فیلم و سریال آدرس یاب سایت m-adres.mihanblog.com/post/1 آدرس بعدی سایت madrmhrban1.mihanblog.com http://madrmhrban.ir 2020-01-18T04:56:42+01:00 text/html 2018-07-18T19:57:29+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود سریال کره ای منشی کیم چشه http://madrmhrban.ir/post/592 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dramadl.ir/wp-content/uploads/2018/06/Whats-Wrong-with-Secretary-Kim.jpg" alt="دانلود سریال کره ای منشی کیم چشه"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="font-size: inherit; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">عنوان ها</span>: چرا منشی کیم؟ |&nbsp;<font color="#17d8cf" face="inherit"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-delay: initial; transition-property: all;">منشی کیم چشه</span></font>&nbsp;| What’s Wrong with Secretary Kim | Why Secretary Kim<br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">وضعیت پخش</span>: درحال پخش |<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;تا قسمت ۱۳ اضافه شد</span></span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">زیرنویس فارسی</span>: دارد |&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);">تا قسمت ۱۲ اضافه شد</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">ژانر</span>: کمدی | عاشقانه<br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">شبکه پخش</span>: tvN<br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">تعداد قسمت</span>: ۱۶<br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">تاریخ پخش</span>:&nbsp;<span class="normal" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">June 6, 2018 | چهارشنبه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۷</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">روز های پخش</span>: چهارشنبه ها و پنجشنبه ها<br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">بازیگران</span>: Park Seo Joon – Park Min Young – Lee Tae Hwan</p><p style="font-size: inherit; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><span id="more-3415" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"></span></p><p style="font-size: inherit; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">خلاصه داستان</span></span>: لی یونگ جون در یه شرکت بزرگ به عنوان معاون کار میکنه. او فردی پولدار، خوشتیپ و البته مغرور و خودشیفته است. منشی او یعنی کیم می سو که چندین ساله داره براش کار میکنه اعلام میکنه میخواد استعفا بده…</p></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2018-07-18T19:48:38+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود سریال کره ای خانه دار خانه شما http://madrmhrban.ir/post/591 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dramadl.ir/wp-content/uploads/2018/07/Your-House-Helper.jpg" alt="دانلود سریال کره ای خانه دار خانه شما"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="font-size: inherit; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">عنوان ها</span>:&nbsp;<span id="farsi" class="farsi" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><font color="#17d8cf" face="inherit"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-duration: 0.2s; transition-delay: initial; transition-property: all;">خانه دار خانه شما</span></font>&nbsp;| کمک کننده خانه شما</span>&nbsp;|&nbsp;<span id="engl" class="engl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Your House Helper</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">وضعیت پخش</span>: درحال پخش |<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;تا قسمت ۱۰ اضافه شد</span></span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">زیرنویس فارسی</span>: دارد |&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);">تا قسمت ۸ اضافه شد</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">ژانر</span>:&nbsp;<span id="jni" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">کمدی | عاشقانه</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">شبکه پخش</span>:&nbsp;<span id="chn" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">KBS2</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">تعداد قسمت</span>:&nbsp;<span id="episo" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">۱۶</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">تاریخ پخش</span>:&nbsp;<span id="sal" class="sal" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">۲۰۱۸</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">روز های پخش</span>:&nbsp;<span id="wk" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">چهارشنبه ها و پنجشنبه ها</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">بازیگران</span>:&nbsp;<span id="baz" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Ha Suk Jin – Bona – Lee Ji Hoon</span></p><p style="font-size: inherit; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><span id="more-3807" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"></span></p><div class="entry-inner" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"><div class="entry-inner" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="entry-inner" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><p style="font: inherit; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">خلاصه داستان</span></span>:&nbsp;<span id="su" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">کیم جی وون پسر خانواده ای پولداره. پدر و مادرش وکیل و دکترن. او از کار کردن در یک شرکت بزرگ دست میکشه و حتی ارتباطش رو با والدینش قطع میکنه و تصمیم میگیره کار خانه داری برای دیگران انجام بده! او نه تنها کارهای خانه را انجام میدهد بلکه مشکلات آنها را نیز حل میکند…</span></p></div></div></div></div> text/html 2017-10-02T19:54:56+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود سریال کره ای Moonlight Drawn by Clouds - عشق در مهتاب http://madrmhrban.ir/post/590 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://0.soompi.io/wp-content/uploads/2016/08/03201115/Park-Bo-Gum-Kim-Yoo-Jung-posters.jpeg" alt=" دانلود سریال کره ای Moonlight Drawn by Clouds"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.promovies.ir/view/1889700/Moonlight-Drawn-by-Clouds-Poster.jpg" alt=" دانلود سریال کره ای Moonlight Drawn by Clouds - عشق در مهتاب"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h3 data-mce-style="text-align: center;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 8px 5px 5px; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Yekan, tahoma; direction: rtl; color: rgb(108, 122, 137);"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important; font-family: tahoma !important;"><span data-mce-style="color: #008000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 0); font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;"><br></span></span></h3><h3 data-mce-style="text-align: center;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 8px 5px 5px; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Yekan, tahoma; direction: rtl; color: rgb(108, 122, 137);"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important; font-family: tahoma !important;"><span data-mce-style="color: #008000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 0); font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">دانلود سریال کره ای Moonlight Drawn by Clouds 2016</span></span></h3><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(108, 122, 137); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">نام ها: Love in the Moonlight - ماه پشت ابر - عشق در مهتاب<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">محصول: 2016 کره جنوبی از شبکه&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">KBS2</strong><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">ژانر: عاشقانه | تاریخی<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">تاریخ پخش: 01 شهریور 1395 - 22Aug2016<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">قسمت ها:&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">18 + 2</strong>&nbsp;قسمت دوشنبه و سه شنبه ها<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">وضعیت:&nbsp;<span data-mce-style="color: #000080;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 128); font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">پایان یافته است</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><span data-mce-style="color: #ff6600;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 102, 0); font-stretch: normal !important; font-size: 12px !important; line-height: normal !important;">بازیگران:</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Park Bo Gum - Kim Yoo Jung -Jung Jin Young</span></p><div class="pro1" style="border: 2px solid rgb(188, 232, 241); padding: 1px; margin: 1px; color: rgb(49, 112, 143); background-color: rgb(217, 237, 247); width: auto; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">تا قسمت آخر با زیرنویس فارسی اضافه شد.</span></div><div class="pro2" style="border: 2px solid rgb(214, 233, 198); padding: 1px; margin: 1px; color: rgb(60, 118, 61); background-color: rgb(223, 240, 216); width: auto; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">ost کامل اضافه شد.</span></div><div class="pro3" style="border: 2px solid rgb(250, 235, 204); padding: 1px; margin: 1px; color: rgb(138, 109, 59); background-color: rgb(252, 248, 227); width: auto; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">خلاصه داستان:<br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">"هونگ را اون" کسی هست که برای بقیه ملاقات ترتیب میده. اون برای یکی از مشتریهاش نامه ای مینویسه و همین باعث دیدار اون با ولیعهد "هیو میونگ" میشه, در حالی که از هویت اصلی همدیگه خبر ندارن...</span></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(108, 122, 137); font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">...</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(108, 122, 137); font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">دانلود سریال کره ای Moonlight Drawn by Clouds 2016</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(108, 122, 137); font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">...</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(108, 122, 137); font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;">پیش نمایش های سریال عاشقان ماه:</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(108, 122, 137); font-size: 12px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><a data-mce-="" href="http://opizo.com/33062/?http://uploadboy.me/xxlkts5cdu82/Moonlight_Drawn_By_The_Clouds-teaser.mp4.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 255); transition: all 0.3s ease-out;">دانلود تیزر 1</a>&nbsp;-&nbsp;<a data-mce-="" href="http://up.promovies.ir/download/1889702/Love_in_the_Moonlight-teaser2.mp4" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 255); transition: all 0.3s ease-out;">دانلود تیزر 2</a>&nbsp;-&nbsp;<a data-mce-="" href="http://up.promovies.ir/download/1889703/Love_in_the_Moonlight-teaser3.mp4" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 255); transition: all 0.3s ease-out;">دانلود تیزر 3</a>-&nbsp;<a data-mce-="" href="http://up.promovies.ir/download/1889704/Love_in_the_Moonlight-teaser4.mp4" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 255); transition: all 0.3s ease-out;">دانلود تیزر 4</a></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(108, 122, 137); font-size: 12px;"><br></p></div> text/html 2017-08-23T19:52:25+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود سریال تایوانی وقتی عشق وارد می شود - When Love Walked In http://madrmhrban.ir/post/589 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img5.iqilu.com/c/u/2012/0826/1345981498501.jpg" alt="دانلود سریال تایوانی وقتی عشق وارد می شود - When Love Walked In"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://vignette3.wikia.nocookie.net/drama/images/d/dd/Victoria_when_love_walked_in_promo_photo.jpg/revision/latest?cb=20121001194531&amp;path-prefix=es" alt="دانلود سریال تایوانی وقتی عشق وارد می شود "></div><div style="font-weight: bold;"><b><br></b></div><div style="font-weight: bold;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" style=""><b>درخواستی کاربر</b></font></div><div style="font-weight: bold;"><b><br></b></div><b>مشخصات سریال:</b><br><br><b>نام سریال : When Love Walked In</b><br><br><b>ژائر : عاشقانه</b><br><br><b>تعداد قسمت : 32</b><br><br><b>شبکه پخش : HBTV</b><br><br><b>دوره پخش : 2012-Aug-27 to 2012-Sep-12</b><br><br><br><b>بازیگران</b><br><br><b>Calvin ChenHeart as Qin Yu JiangHeart</b><br><b>Victoria Song as Shen Ya Yin</b><br><b>Zhou Mi as Li Shang Lin</b><br><b>Lee Shiau Shiang as Gu Qing Feng</b><br><b>Lu Yu Xie as Lu Ming Qiong</b><br><br><br><br><b>خلاصه سریال</b><br><br><b>کین یو جیانگ از طرف پدر بزرگش مامور شده تا نوه ی گمشده اش رو پیدا کنه</b><br><b>چن یا این نوه ی گمشده ایه که تو خونه ی عمه ـش مثل سیندرلا باهاش رفتار میشه</b><br><b>چه داستان عشقی و چه اشک ها و لبخندهایی در آینده اتفاق خواهد افتاد؟&nbsp;</b><br><br><br><br><b>توضیحات و معرفی بازیگران</b><br><br><b>این سریال بازیگرای شناخته شده و پرطرفداری داره از جمله</b><br><b>ویکتوریا از گروه کره ای (f(x ، ژومی از سوپر جونیور M و&nbsp; کالوین&nbsp;</b><br><b>&nbsp;از معروفترین گروه تایوانی یعنی گروه گل پسرای خوشگلمون&nbsp; فارنهایت که این اولین سریالیه که ازش می بینیم</b> text/html 2017-08-08T15:10:52+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود فیلم کنگ جزیره جمجمه Kong Skull Island 2017 http://madrmhrban.ir/post/585 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.metacritic.com/images/products/movies/4/2b48fad2312ce17082d3e9ea8b79a4fa.jpg" alt="دانلود فیلم کنگ جزیره جمجمه"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: start;">نام فیلم: Kong: Skull Island – کنگ جزیره جمجمه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">سال انتشار: ۲۰۱۷<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">ژانر: اکشن، ماجراجویی، فانتری<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان: ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان سانسورشده: ۳۱ثانیه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">کیفیت: BluRay 720p/BluRay 1080p/BluRay x265 720p/BluRay x265 1080p/<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">BluRay 3D HSBS 1080p</strong></span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt3731562/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(14, 160, 216); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">IMDB</a><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس فارسی:&nbsp;<strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس انگلیسی:&nbsp;<strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"></strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: justify;">خلاصه داستان: تیمی متشکل از دانشمندان و سربازان و ماجراجویان گرد هم جمع می شوند تا به اکتشاف در جزیره ای ناشناخته در اقیانوس آرام بروند . پس از ورود به جزیره متوجه می شوند این جزیره به همان اندازه ای که زیباست خطرناک نیز هست . جدا افتاده از تمامی کسانی که می شناسند تیم اکتشافی وارد قلمروی کنگ عظیم می شوند که باعث شعله ور شدن نبرد میان بشر و طبیعت می گردد . در حینی که ماموریت اکتشافی آنان به نبردی برای زنده ماندن بدل شده است آنها باید برای رهایی از بهشتی که انسان به آن تعلق ندارد مبارزه کنند .</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: justify;"><br></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: justify;"><br></p></div> text/html 2017-08-08T15:06:02+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود فیلم ماشین جنگ War Machine 2017 http://madrmhrban.ir/post/584 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.filmmusicsite.com/images/covers/large/58999.jpg" alt="دانلود فیلم ماشین جنگ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: start;">نام فیلم: War Machine – ماشین جنگ<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">سال انتشار: ۲۰۱۷<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">ژانر: جنگ، درام، کمدی<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان: ۲ ساعت و ۱ دقیقه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان سانسورشده: ۱۲ ثانیه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">کیفیت: WEBRip 1080p/WEBRip 720p/WEBRip x265 720p/WEBRip x265 1080p<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt4758646/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(14, 160, 216); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">IMDB</a><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس فارسی:&nbsp;<strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس انگلیسی:&nbsp;<strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"></strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: justify;">خلاصه داستان: فیلم War Machine داستان یک ژنرال چهار ستاره ارتش آمریکا به نام استنلی مک‌کریستال (در فیلم به گلن مک‌ماهون تغییر نام پیدا کرده است) را روایت می‌کند که در حرفه خود عملکرد بسیار موفقی را داشته است. از جمله این موفقیت‌ها می‌توان به رهبری نیروهای ناتو در افغانستان اشاره کرد. اما پس از انتشار یک فایل صوتی از او در سال ۲۰۱۰ توسط مجله رولینگ استون، حرفه نظامی او به خطر می‌افتد و در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد. در این فایل صوتی، او به طور علنی از رهبران کاخ سفید انتقاد کرده بود.فیلم War Machine براساس رمانی به نام The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan اثر مایکل هستینگس، ساخته شده است. هستینگس در واقع شخصی بوده است که داستان اصلی این فایل صوتی را نوشته و به مجله رولینگ استون داده بود. بن کینگزلی، اموری کوئن، آرجی کایلر، توفر گریس، آنتونی مایکل هال، جان ماگارو، اسکات مک نایری، ویل پولتر، کیت استنفیلد، آنتونی هیز، آلن راک، مگ تیلی و تیلدا سوئینتن دیگر بازیگرانی هستند که در فیلم War Machine حضور دارند و به ایفای نقش پرداخته‌اند. (توضیحات: زوم جی)</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: justify;"><br></p></div> text/html 2017-06-25T19:31:40+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود بازی Nevertales 6: Forgotten Pages CE Final http://madrmhrban.ir/post/583 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.doustiha.com/img/uploads/2017/06/Nevertales-6-Forgotten-Pages-Collectors-Edition.jpg" alt="دانلود بازی Nevertales 6: Forgotten Pages CE Final"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: justify;">کمپانی Mad Head Games ششمین قسمت از سری بازی های Nevertales را روانه بازار کرد. دوست قدیمی شما برای بررسی یک سری قتل های زنجیره ای به کمکتان نیاز دارد و از شما برای تحقیقات در این باره دعوت کرده است. آخرین قربانی این حوادث هم لحظاتی قبل از حضور شما به قتل رسیده است. حال باید به کمک هم وارد یک دنیای اسرارآمیز شوید و قبل از آنکه خودتان قربانی بعدی باشید پرده از این ماجرا بگشایید.</p><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;">هم اکنون شما میتوانید نسخه نهایی و کرک شده ی این بازی را با لینک مستقیم از وبسایت دوستی ها برای کامپیوتر دانلود&nbsp;<a href="http://www.doustiha.com/1396/04/03/nevertales-6-forgotten-pages-collectors-edition.html" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 20, 134); text-decoration-line: none;">کنید</a>.</p><p dir="ltr" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><strong style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">The Collector’s Edition Includes:</span></strong><br style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;">• Turn back time to uncover the power that created Taleworld and that could destroy it!<br style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;">• Find collectibles, earn achievements, and replay HOPs and mini-games!<br style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;">• Unlock a bonus treasure hunt!<br style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;">• Download original soundtracks, concept art, wallpapers, and more!<br style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;">• Never get lost with the strategy guide!</p><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;</p></div> text/html 2017-06-21T19:59:10+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود فیلم عاشقی Loving 2016 http://madrmhrban.ir/post/582 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.hmvatan.ir/resized/auto-height-small_83676a59f6.jpg" alt="دانلود فیلم عاشقی Loving 2016"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img5.downloadha.com/farzad/Movies/May%202017/Loving-2016-cover-small.jpg" alt="دانلود فیلم عاشقی Loving 2016"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><h3 dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-weight: normal; border-radius: 0px !important;"><font size="3">نام فیلم: Loving – عاشقی<br style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important;">سال انتشار: ۲۰۱۶<br style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important;">ژانر: بیوگرافی، درام، عاشقانه<br style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important;">مدت زمان: ۲ ساعت و ۳ دقیقه<br style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important;">مدت زمان سانسورشده: ۱ دقیقه و ۳ ثانیه<br style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important;">کیفیت: BluRay 720p/BluRay 1080p/BluRay x265 720p/BluRay x265 1080p<br style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt4669986/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(50, 50, 50); text-decoration-line: none; border-radius: 0px !important;">IMDB</a><br style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important;">زیرنویس فارسی:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important;">دارد</span><br style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important;">زیرنویس انگلیسی:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important;">دارد</span></font></span></h3><h3 dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-weight: normal; border-radius: 0px !important;"><font size="3">خلاصه داستان:</font><span style="font-size: 24px;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important;"><font size="3">در ایالت ویرجینیا ازدواج بین نژادی ممنوع است به همین دلیل برگزاری مراسم در خانه غیر ممکن است. برای قانونی کردن رابطه‌شان به واشنگتون که عدالت آشتی‌جویانه در آن‌جا بیشتر به چشم می‌خورد سفر می‌کنند تا شاید قوانین آن‌جا این دو را زن و شوهر اعلام کند. آن‌ها به شهر کوچک خود بازمی‌گردند و موقتا با خانواده‌ی میلدرد زندگی می‌کنند تا ریچارد که یک بنّا است هرچه سریعتر خانه‌ی خودشان را بسازد. اما محرمانه‌بودن ازدواج این دو به زودی افشا می‌شود. یک نفر چیزی می‌گوید و کلانتر محلی (مارتون سیسوکاس) نصف شب برای دستگیری این زوج به خانه‌شان می‎رود. وکیل آن‌ها دادخواستی تنظیم می‌کند و قاضی موافقت می‌کند که مجازات این دو به شرط ترک ایالت ویرجینیا و دور ماندن از آن به مدت ۲۵ سال، به حالت تعلیق درآید (البته آن‌ها می‌توانند به صورت جداگانه به آن‌جا بازگردند اما هردو در یک زمان اجازه‌ی این کار را ندارند). این مجازات برای ریچارد سخت و البته برای میلدرد غیرقابل تحمل است؛ این موضوع هم همانند دیگر موضوعات سپری می‎‌شود قبل از این که این دو عفو مشروط خود را نقض و آزادیشان را به خطر بیندازند. (توضیحات : نقد فارسی)</font></span></span></h3></div> text/html 2017-06-11T12:20:57+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود فیلم Logan 2017 http://madrmhrban.ir/post/581 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/Logan-2017-7-325x488.jpg" alt="دانلود فیلم Logan 2017"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://journal.hmvatan.ir/uploads/Logan-2017-7-325x488.jpg" alt="دانلود فیلم Logan 2017"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-size: 14px;">نام فیلم: Logan – لوگان</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-size: 14px;">سال انتشار: ۲۰۱۷</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-size: 14px;">ژانر: اکشن، درام، تخیلی</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-size: 14px;">مدت زمان: ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-size: 14px;">مدت زمان سانسورشده: ۲۰ ثانیه</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-size: 14px;">کیفیت: BluRay 720p/BluRay 1080p/BluRay x265 720p/BluRay x265 1080p</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">زیرنویس فارسی: دارد</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-size: 14px;">زیرنویس انگلیسی: دارد</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; border-radius: 0px !important; font-size: 14px;">خلاصه داستان: داستان فیلم در سال ۲۰۲۹ رخ می دهد. لوگان ( هیو جکمن ) که سابقاً با آن چنگال های تیز و قدرت نامیرایی اش شناخته می شد، حال قدرت نامیرایی اش کاهش یافته و سن و سال او نیز افزایش یافته است که تغییر بسیاری در چهره او پدید آورده. لوگان که خسته تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد، در نزدیکی مرز مکزیک زندگی می کند و از پروفسور ایکس ( پاتریک استیوارت ) که حالا دچار مشکلات ذهنی هم شده مراقبت می کند. اما پس از اینکه یک زن دختری به نام لورا ( دفن کین ) را نزد لوگان می آورد و درخواست می کند تا او را به داکوتای شمالی ببرد، لوگان متوجه می شود که این دختر … (توضیحات: مووی مگ)</span></span></div></div> text/html 2017-03-16T19:41:52+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود فیلم حیوانات شبگرد Nocturnal Animals 2016 http://madrmhrban.ir/post/580 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tara-movie.com/wp-content/uploads/2017/03/MV5BMTYwMzMwMzgxNl5BMl5BanBnXkFtZTgwMTA0MTUzMDI@._V1_SY1000_CR006741000_AL_.jpg" alt="دانلود فیلم حیوانات شبگرد Nocturnal Animals 2016"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img5.downloadha.com/hosein/Movie/March%202017/Nocturnal-Animals-2016-cover-small.jpg" alt="دانلود فیلم حیوانات شبگرد Nocturnal Animals 2016"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: start;"><b>نام فیلم: Nocturnal Animals – حیوانات شبگرد<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">سال انتشار: ۲۰۱۶<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">ژانر: درام، هیجان انگیز<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان: ۱۱۶دقیقه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان سانسورشده: ۷دقیقه و ۳۹ثانیه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">کیفیت: BluRay 720p/BluRay 1080p/BluRay x265 720p/BluRay x265 1080p<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt4550098/" target="_blank" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(14, 160, 216); text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out;">IMDB</a><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس فارسی:&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس انگلیسی:&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"></span></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: justify;"><b>خلاصه داستان: داستان فیلم درباره زنی به نام سوزان ( امی ادامز ) است که گالری داری ثروتمند از طبقه مرفه جامعه محسوب می شود اما برخلاف ثروت و جایگاه ارزشمند او نزد همکارانش، سوزان از زندگی شخصی اش راضی نیست و رابطه سردش با همسرش ( آرمی همر ) نیز مزید بر علت شده که وی در زندگی خوشحال نباشد. اما سوزان پس از مواجه با رمانی منتشر نشده از همسر سابقش ( جیک جیلنهال ) تصمیم به خواندن آن می گیرد. رمانی که درباره حمله یک گروه گنگستری به به خانواده ای در تگزاس است و سوزان را به شدت درگیر خود می کند تا حدی که …در « حیوانات شبگرد » دو داستان موازی روایت می شود که از دو دنیای متفاوت می آیند. نخستین بخش فیلم مربوط به زندگی مرفه اما پر از درد سوزان است که به نظر می رسد تام فورد بیش از هرکسی آن را درک می کند چراکه وضعیت سوزان بی شباهت به خود فورد در زندگی واقعی نیست و از این جهت در بخش روایت زندگی سوزان فیلم وارد یک واکاوی روانشناسانه قدرتمند می شود که طی آن تمام اجزای تشکیل دهنده دنیای ویران سوزان در مقابل تماشاگر قرار می گیرد و فورد به خوبی از آنها استفاده می کند تا تماشاگر بتواند به تسلط کاملی درباره ذهن آشفته سوزان دست پیدا کند و … (منبع: مووی مگ)</b></p></div> text/html 2017-03-14T19:33:42+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود فیلم مسافران Passengers 2016 http://madrmhrban.ir/post/579 <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><b><br></b></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.hmvatan.ir/uploads/Passengers_350x520_(1).jpg" alt="دانلود فیلم مسافران Passengers 2016"></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://journal.hmvatan.ir/uploads/Passengers_350x520_(1).jpg" alt="دانلود فیلم مسافران Passengers 2016"></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.hmvatan.ir/uploads/passengers_xlg_(1).jpg" alt="دانلود فیلم مسافران Passengers 2016"></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><br></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><br></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.hmvatan.ir/uploads/passengers_ver4_xlg_(1).jpg" alt="دانلود فیلم مسافران Passengers 2016"></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><br></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><br></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><b><br></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><b><br></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><b>نام فیلم: Passengers – مسافران<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">سال انتشار: ۲۰۱۶<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">ژانر: ماجراجویی، درام، عاشقانه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان: ۱۱۶دقیقه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان سانسورشده: ۵دقیقه و ۱۴ثانیه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">کیفیت: BluRay 720p/BluRay 1080p/BluRay x265 720p/BluRay x265 1080p/<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">BluRay 3D HSBS 1080p</span></span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt1355644/" target="_blank" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(14, 160, 216); text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out;">IMDB</a><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس فارسی:&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس انگلیسی:&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"></span></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: justify;"><b>خلاصه داستان: داستان فیلم در آینده رخ می دهد و داستان فضاپیمایی به نام آوالون را به تصویر می کشد که وظیفه دارد جمعیت ۵ هزار نفری را به یک سیاره دیگر منتقل نماید. تمام نفراتی که قرار است به سیاره جدید منتقل شوند، در خواب مصنوعی ۱۲۰ ساله رفته اند و به نظر می رسد که همه چیز طبق برنامه در حال پیش رفتن است که ناگهان یکی از محفظه های خواب دچار مشکل شده و یکی از مسافران به نام جیم ( کریس پرت ) ۹۰ سال زودتر از موعد مقرر بیدار می شود. جیم که از وضعیت خود وحشت کرده و می داند که احتملا تا آخر عمر در تنهایی خواهد مرد، تصمیم می گیرد تنهایی اش را از بین ببرد و… (منبع: مووی مگ)</b></p> text/html 2017-03-12T19:24:43+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود فیلم فرقه اساسین Assassins Creed 2016 http://madrmhrban.ir/post/578 <div><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></b></div><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.hmvatan.ir/uploads/Assassins-Creed-2016-2_(1).jpg" alt="دانلود فیلم فرقه اساسین Assassins Creed 2016"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://journal.hmvatan.ir/uploads/Assassins-Creed-2016-cover-small_(1).jpg" alt="دانلود فیلم فرقه اساسین Assassins Creed 2016"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.hmvatan.ir/uploads/Assassins-Creed-2016-cover-small_(1).jpg" alt="دانلود فیلم فرقه اساسین Assassins Creed 2016"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></b></div><div><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></b></div>نام فیلم: Assassins Creed – فرقه اساسین</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">سال انتشار: ۲۰۱۶</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">ژانر: اکشن، ماجراجویی، فانتزی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">مدت زمان: ۱۱۵دقیقه</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">مدت زمان سانسورشده: ۰ثانیه</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">کیفیت: WEB-DL 1080p/WEB-DL 720p/WEB-DL x265 720p</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">IMDB</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">زیرنویس فارسی: دارد</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">زیرنویس انگلیسی: دارد</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Sans TV&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">خلاصه داستان: داستان فیلم درباره یک بدبختی به اسم کالم ( با بازی مایکل فاسبندر ) است که با توجه به سابقه کیفری اش زندگی خود را تمام شده می پندارد تا اینکه متوجه می شود عمرش به دنیاست با این شرط که در پروژه ای به نام ” آنیموس ” حضور پیدا کند.در این پروژه که محققی به نام صوفیا ( ماریون کوتیار ) نیز در آن حضور دارد، کالم می بایست از طریق تکنولوژی آنیموس، به خاطرات چند صد سال قبل جدش که برای خودش قاتلی بوده، سفر کند. اما در این میان مشخص می شود که پدرِ صوفیا ( جرمی آیرونز ) نقشه شومی در سر دارد و می خواهد از طریق فرستادن کالم به خاطرات جد خنجر به دستش، شی ارزشمندی را بدست آورد که …</span></b> text/html 2017-02-26T12:57:33+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود دوبله فارسی فیلم آر کیو ARQ 2016 http://madrmhrban.ir/post/577 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/ARQ-2016.jpg" alt="دانلود دوبله فارسی فیلم آرکیو ARQ 2016"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://journal.hmvatan.ir/uploads/ARQ-2016.jpg" alt="دانلود دوبله فارسی فیلم آر کیو ARQ 2016"></div><div><br></div><div><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); text-align: center;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><font face="Mihan-Iransans">نام: آرکیو – ARQ | ژانر: علمی تخیلی، هیجان انگیز | محصول آمریکا | تاریخ انتشار: 2016</font></span></p><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); text-align: center;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans">زبان: دوبله فارسی + انگلیسی | زیرنویس فارسی: دارد | مدت زمان: 01:27:43</font></span></p><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); text-align: center;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><font face="Mihan-Iransans">فرمت: MKV | حجم: 1.33 گیگابایت + 730 مگابایت | امتیاز: 6.4 از 10</font></span></p><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); text-align: center;"><br></p><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;">خلاصه داستان:</strong></span><br style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;">زن و شوهری که در یک آزمایشگاه به دام افتاده و در یک حلقه‌ی زمان بنام A<a href="http://www.doustiha.ir/1395/12/03/download-film-arq-2016.html" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 20, 134); text-decoration: none;">R</a>Q گیر کرده اند، باید با عده ای نقاب دار مبارزه کنند تا بتوانند از یک منبع انرژی جدید محافظت کنند، منبعی که ممکن است باعث نجات بشریت شود…</font></p><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); text-align: justify;"><br></p><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p></div> text/html 2017-02-20T17:13:03+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود فیلم دکتر استرنج Doctor Strange 2016 http://madrmhrban.ir/post/576 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/Doctor-Strange-2016-cover-small.jpg" alt="دانلود"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://journal.hmvatan.ir/uploads/Doctor-Strange-2016-cover-small.jpg" alt="دانلود فیلم دکتر استرنج Doctor Strange 2016"></div><div><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#3f3a3a">نام فیلم: Doctor Strange – دکتر استرنج</font><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><font color="#3f3a3a">سال انتشار: ۲۰۱۶</font><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><font color="#3f3a3a">ژانر:</font><font color="#cc0000"> اکشن، ماجراجویی، فانتزی</font><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><font color="#3f3a3a">مدت زمان: ۱۱۵دقیقه</font><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><font color="#3f3a3a">مدت زمان سانسورشده: ۱۸ثانیه</font><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><font color="#3f3a3a">کیفیت: BluRay 720p/BluRay 1080p/BluRay x265 720p/BluRay x265 1080p/BluRay 3D HSBS 1080p</font><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt1211837/" target="_blank" style="color: rgb(14, 160, 216); outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out;">IMDB</a><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><font color="#3f3a3a">زیرنویس فارسی:&nbsp;</font><strong style="color: rgb(63, 58, 58); outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><font color="#3f3a3a">زیرنویس انگلیسی:&nbsp;</font><strong style="color: rgb(63, 58, 58); outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"></strong></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">خلاصه داستان: دکتر استرنج ( بندیکت کامبربچ ) پزشک جراح متخصص اما به شدت مغرور است که اهمیت چندانی به وجدان خود نمی دهد. او که از دانش و وضعیت با ثبات خود مطمئن است، بر اثر تصادف به شدت مجروح شده شده و عصب حرکتی دستانش را از دست می دهد تا بزرگترین بحران زندگی اش به سراغ او بیاید. استرنج حالا دیگر قادر به حراجی نیست و از طرف دیگر نمی تواند این وضعیت را تحمل نماید. از این رو تمام توانایی هایش را بکار می گیرد تا بتواند به دانشی دست پیدا کند که عصب دستانش را بازگرداند و در این راه متوجه می شود که در منظقه ای دوردست فردی وجود دارد که می تواند او را نه با چاقوی پزشکی بلکه آزادی روح و سپس جسم، درمان نماید. او بدین منظور نزد وی می رود اما…</font></p></div> text/html 2017-02-19T16:59:51+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود فیلم Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016 http://madrmhrban.ir/post/575 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://journal.hmvatan.ir/uploads/Fantastic.Beasts.and_.Where_.to_.Find_.Them_.2016-Cover.www_.Download.ir_.jpg" alt="دانلود فیلم Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/Fantastic.Beasts.and_.Where_.to_.Find_.Them_.2016-Cover.www_.Download.ir_.jpg" alt="دانلود فیلم Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016"></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></div><div><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><b><font face="Mihan-IransansBold">داستان فیلم از زمانی کهNewt &nbsp;Scamander در سال 1926 به کنگره ی سحر و جادو ایالت متحده آمریکا برای نشستی ملحق می شود آغاز شده و بحث آنها در مورد فرار موجودات جادویی خطرناک از کیف جادویی و گسترش یافته می باشد که محل زندگی آنها به شمار می رود . اتفاقاتی که در کنگره در حال به وقوع پیوستن است خط اصلی داستان فیلم را تشکیل می دهد و پیچیدگی روابط انسان ها با جادوگران را به تصویر می کشد . فیلم جانواران شگفت انگیز و زیستگاه آنها اسپین آفی جدا از سری فیلم های هری پاتر به شمار می رود و ما را وارد دو ساعت ماجراجویی جذاب و شگفت انگیز می کند . جایی که فیلم به داستان وفادار بوده باعث به وجود آمدن صحنه هایی شگفت انگیز شده است . این نسخه از فیلم آغاز عصری جدید از سری Fantastic Beasts به شمار می رود و قرار است پنج نسخه از آن در آینده ساخته شود .</font></b></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: center; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/Fantastic-Beasts-and-Where-to-Find-Them-2016-e1475212186886.jpg" alt="دانلود فیلم Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016"></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><b><font face="Mihan-IransansBold"><span style="box-sizing: inherit; color: rgb(51, 51, 51);">سایر توضیحات :</span>&nbsp;</font></b><a href="http://hmvatan.ir/" target="" title="">فیلم سینمایی</a><b><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016 در ژانر ماجرایی , خانوادگی و فانتزی بوده که David Yates آن را از رمان نوشته شده ی J.K Rowling با همین نام ساخته است . نکته ی جالب در مورد اجازه ی صدور دستور ساخت فیلم توسط Rowlingg به شرط نگارش فیلم نامه توسط خودش بود . دنیای سری فیلم های جانوران شگفت انگیز از لحاط زمانی به بعد از هری پاتر مربوط می شود ولی داستان مجزای آن به گونه ای است که نیازی به دانستن داستان فیلم های هری پاتر برای کسانی که تا به حال موفق به دیدن آن نشده اند نیست . بودجه ی ساخت این اثر مبلغ قابل توجه 180 میلیون دلار بوده است که توانست چیزی بالغ بر نصف آن را در اولین هفته ی اکران خود به دست آورد و آن هم مبلغی بالغ بر 74 میلیون دلار بوده است . فروش کل آن نیز تا این لحظه از مرز 207 میلیون دلار گذشته است . از ستارگانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند می توان به Eddie Redmayne , Katherine Waterston و Alison Sudol اشاره کرد .</font></b></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><b><font face="Mihan-IransansBold">-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</font></b></p><h2 style="box-sizing: inherit; font-weight: 400; font-size: 3.56rem; line-height: 3.916rem; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; color: rgba(0, 0, 0, 0.870588); text-align: right;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 10pt;"><font face="Mihan-IransansBold">مشخصات فیلم مستند Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016 :</font></span></h2><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; line-height: 2em; font-size: 12px;"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#424242">– ژانر : </font><font color="#cc0000">ماجرایی – خانوادگی – فانتزی</font></font></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><font face="Mihan-IransansBold">– کارگردان : David Yates</font></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><font face="Mihan-IransansBold">– نویسنده : J.K Rowling</font></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><font face="Mihan-IransansBold">– استودیوی سازنده : Warner Bros</font></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><font face="Mihan-IransansBold">– محصول کشور : انگلیس – بلژیک – آمریکا</font></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><font face="Mihan-IransansBold">– مدت زمان سانسور : .........................................</font></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><font face="Mihan-IransansBold">– تاریخ انتشار : 18 نوامبر 2016</font></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><font face="Mihan-IransansBold">– مدت زمان : 133 دقیقه</font></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><font face="Mihan-IransansBold">– زبان پخش : انگلیسی</font></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><font face="Mihan-IransansBold">– کیفیت نمایش : HDTS</font></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><font face="Mihan-IransansBold">– فرمت فایل : MKV</font></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><font face="Mihan-IransansBold">– زیرنویس فارسی : دارد</font></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><font face="Mihan-IransansBold">– زیرنویس انگلیسی : ندارد</font></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><font face="Mihan-IransansBold">– سایت مرتبط :&nbsp;<a href="http://www.imdb.com/title/tt3183660/?ref_=nm_flmg_act_5" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(124, 179, 66); text-decoration: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><span style="box-sizing: inherit; color: rgb(0, 0, 255);">IMDB</span></a></font></p><p style="box-sizing: inherit; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 2em; font-size: 12px;"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></p></div> text/html 2017-01-27T18:48:02+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود فیلم کاپیتان امریکا: جنگ داخلی http://madrmhrban.ir/post/571 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img5.downloadha.com/hosein/Movie/May%202016/Captain-America-Civil-War-2016-cover-small.jpg" alt="دانلود فیلم کاپیتان امریکا: جنگ داخلی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://pics.castofmovies.com/2016/03/CaptainAmerican_16.jpg" alt="دانلود فیلم کاپیتان امریکا: جنگ داخلی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.seekcartoon.com/data1/2016/5/6/6.jpg" alt="دانلود فیلم کاپیتان امریکا: جنگ داخلی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);">Captain America: Civil War Bluray (2016) Mkv&nbsp;&nbsp; x264/x265</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">|سانسور و بازبینی شده توسط وبسایت دانلودها|</strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">|نسخه بلوری سه بعدی&nbsp;</strong></span><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Bluray 3D HSBS 1080p</strong></span><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;اضافه شد|</strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: start;"><b>نام فیلم: Captain America: Civil War&nbsp;–&nbsp;کاپیتان امریکا: جنگ داخلی<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">سال انتشار: ۲۰۱۶<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">ژانر: اکشن، ماجراجویی،&nbsp;تخیلی<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان: ۱۴۷دقیقه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان سانسورشده: ۱۳ثانیه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">کیفیت: Bluray 720p/Bluray 1080p/Bluray x265 720p/<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Bluray x265 1080p/Bluray 3D HSBS 1080p</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt3498820/" target="_blank" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(14, 160, 216); text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out;">IMDB</a><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس فارسی:&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس انگلیسی:&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد</span></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: justify;"><b>خلاصه داستان:&nbsp;کریس اوانز (Chris Evans) که نقش کاپیتان امریکا را در دو فیلم The First Avenger و The Winter Soldier ایفا کرده است، در شماره‌ی سوم از مجموعه‌ فیلم‌های کاپیتان امریکا به جنگ «مرد آهنی» (Iron Man) رفته است.رابرت داونی جونیور به ایفای نقش‌اش به عنوان مرد آهنی در این فیلم ادامه داده است. «آنتونی مکی» و «اسکارلت جوهانسن» هم به ترتیب نقش‌های «فالکن» و «بلک ویدو» را در فیلم خواهند داشت.فیلم Civil War برگرفته از یک کمیک به همین نام است که در سال ۲۰۰۶ و توسط «مارک میلار» و «استیو مک‌نیون» نوشته شده بود. در این کمیک، کاپیتان امریکا و مرد آهنی که سال‌ها است با یکدیگر همکاری می‌کرده‌اند، سر موضوعی کوچک با هم در می‌افتند و دعوای آن‌ها بسیار بزرگ می‌شود و …</b></p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-01-27T16:59:57+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود فیلم فروشنده http://madrmhrban.ir/post/574 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upd.cooldownload.ir/uploads/Salesman-usa.jpg" alt="دانلود فیلم فروشنده"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.cooldownload.ir/view/1766834/Download-The-Saleman.jpg" alt="دانلود فیلم فروشنده"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">دانلود کامل و قانونی فیلم سینمایی ایرانی جدید فروشنده با لینک مستقیم</strong></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">با کیفیت بالا عالی HD 720p&nbsp;+نسخه کم حجم&nbsp;</strong></strong></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; font-family: inherit;">دانلود فیلم</strong><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>دستفروش بدون تگ آرم تبلیغاتی و&nbsp;</strong>بدون نیاز به خریداری اشتراک ویژه Vip</strong></span></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">&nbsp;Full download The Salesman 2016 new iranian movie by Asghar Farhadi&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">Direct Link</strong></strong></span></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">&nbsp;</strong></span></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);">فروشنده (دستفروش) - Forushande</span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);">تهیه کننده:&nbsp;اصغر فرهادی, الکساندر مالت گای</span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);">نویسنده&nbsp;: اصغر فرهادی |&nbsp;کارگردان : اصغر فرهادی</span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);">سال ساخت: 1394 | پخش: 95 |&nbsp;پخش کننده:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(128, 0, 128);">کول دانلود</span></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">لیست بازیگران&nbsp;</strong></span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);">فیلم</span></strong></span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">&nbsp;فروشنده</strong></span></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;">شهاب حسینی</span>&nbsp;،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">ترانه علیدوستی</span>&nbsp;، بابک کریمى ، مینا ساداتی&nbsp;و ...&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">خلاصه داستان&nbsp;فروشنده</strong></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">«فروشنده» به زندگی زن و شوهری می پردازد که در حال بازی در نمایش «مرگ فروشنده» نوشته «آرتور میلر» هستند.&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">جوایز و افتخارات&nbsp;فروشنده</strong></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;">جشنواره کن 2016</span>&nbsp;:&nbsp;جایزه بهترین بازیگر مرد (شهاب حسینی) و&nbsp;جایزه بهترین فیلمنامه (اصغر فرهادی).&nbsp;(2 خرداد 95)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">جایزه بهترین فیلم جشنواره مونیخ (12 تیر 95)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره آمستردام. (9 شهریور 95)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">هوگوی نقره ای جشنواره فیلم شیکاگو. (1 آبان 95)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">بهترین فیلم جشنواره جهانی فیلم پارسی استرالیا&nbsp;(آبان 95)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم اولان باتور&nbsp;(آبان 95)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">جایزه بهترین فیلم شصت و یکمین جشنواره فیلم سمینس وایادولید اسپانیا&nbsp;(آبان 95)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران با بیش از 16 میلیارد تومان. (آذر 95)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">نامزد دریافت جایزه اسکار و گلدن گلوب. (آذر 95)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">برنده جایزه انجمن نقد امریکا (15 دی 95)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans, kufi, tahoma, yekan;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif;">رکوردهای فروشنده</span></strong></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">اتفاقی تاریخی: سانس ساعت 6:45 صبح "فروشنده" در سینما آزادی پر شد و این فیلم با سالنی پر در 10 شهریور بازگشایی می شود.&nbsp;(8 شهریور)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">فروشنده رکورد تاریخ سینمای ایران را شکست. این فیلم در نخستین روز اكران 260 میلیون تومان فروخت!! (11 شهریور)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">فروشنده پس از 2 روز اکران بیش از 600 میلیون فروخته است. (12 شهریور)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">فروشنده در 3 روز میلیاردی شد و رکورد دیگری زد! (13 شهریور)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">فروشنده در 6 روز به 2 میلیارد رسید!!&nbsp;(16 شهریور)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">پس از 15 روز اکران به فروش 5 میلیارد رسید!&nbsp;(24 شهریور)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">فروشنده در 3 هفته 7 میلیاردی شد! (31 شهریور 95)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">فروشنده در 4 هفته به 8.7 میلیارد رسید! (7 مهر)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">فروشنده از مرز 12 میلیارد گذشت (29 مهر 95)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">فروشنده با پیشی گرفتن از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">فیلم 50 کیلو آلبالو</span>&nbsp;،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">فیلم من سالوادور نیستم</span>&nbsp;و&nbsp;محمد رسول الله پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران شد. (آذر 95)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">تاریخ اکران&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">فروشنده</strong></strong></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">10 شهریور 95 .</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">آمار فروش فروشنده</strong></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: start;">بیش از 16 میلیارد تومان (در ایران)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: start;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">نسخه قاچاق فیلم فروشنده</strong></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">در حالی که در چند روز گذشته نسخه ای از فیلم فروشنده که گزاره “بازبینی وزارت ارشاد ۹۵/٣/٩” بر روی ویدیو بود به گونه قاچاقی پخش شد شرکت تصویرگستر پاسارگاد که حق رایت این فیلم رو دارد اعلام کرد فیلم را پخش نمی کنیم تا ارشاد پاسخگوی ما باشد. این چندمین بار است که سرمایه ما به خطر می افتد.&nbsp;(3 دی 95)</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">سانسور فیلم&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">فروشنده</strong></strong></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">آیا نسخه نمایش خانگی فروشنده سانسور شده است؟ چون نسخه اصلی فیلم 2 ساعت و پنج دقیقه هست و این نسخه 1 ساعت و 59 دقیقه است. پاسخ: خیر. &nbsp;این اختلاف به جهت تفاوت در فریم است. فیلم ها در سینما با سرعت 24 فریم به نمایش در می آیند ولی در دی وی دی پخش شده 25 فریم در ثانیه می باشد.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">زمان پخش در شبکه نمایش خانگی</strong></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px; text-align: justify;">20 دی 95.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">گالری عکس های فیلم فروشنده (جهت دیدن در سایز واقعی آن ها را ذخیره کنید)</strong></span>&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><img src="http://up.cooldownload.ir/view/1583308/the-Salesman-Cannes-Festival-2016.jpg" alt="سلفى ترانه علیدوستى و شهاب حسینى با نخل طلا" width="222" height="278" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;">&nbsp;<img src="http://up.cooldownload.ir/view/1732446/The-Salesman-%202016.jpg" alt="پوستر خارجی فیلم فروشنده " width="222" height="278" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><img src="http://up.cooldownload.ir/view/1766834/Download-The-Saleman.jpg" alt="دانلود فیلم فروشنده" width="211" height="299" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;">&nbsp;<img src="http://upd.cooldownload.ir/uploads/Salesman-tajrobeh.jpg" alt="فیلم فروشنده" width="222" height="311" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><img src="http://upd.cooldownload.ir/uploads/Forushandeh-France.jpg" alt="فروشنده در فرانسه" width="222" height="227" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;">&nbsp;<img src="http://up.cooldownload.ir/view/1867196/Forooshande-all.jpg" alt="فیلم فروشنده اصغر فرهادی" width="222" height="273" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><img src="http://up.cooldownload.ir/view/1464044/shahab-hoseini-taraneh-alidoosti-seller-movie.jpg" alt="فیلم فروشنده اصغر فرهادی" width="222" height="223" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;">&nbsp;<img src="http://up.cooldownload.ir/view/1359910/forooshandeh-poshte-sahneh.jpg" alt="فیلم فروشنده" width="222" height="219" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><img src="http://up.cooldownload.ir/view/1141781/seller-movie-asghar-farhadi.jpg" alt="فیلم فروشنده" width="222" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;">&nbsp;&nbsp;<img src="http://up.cooldownload.ir/view/1150809/taraneh-alidoosti-seller-movie-asghar-farhadi.jpg" alt="عکس فیلم فروشنده" width="222" height="157" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><img src="http://up.cooldownload.ir/view/1150814/seller_movie_asghar-farhadi.jpg" alt="فیلم فروشنده" width="222" height="148" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;">&nbsp;<img src="http://upd.cooldownload.ir/uploads/Forooshandeh-Asghar-Farhadi-1.jpg" alt="دانلود فیلم فروشنده" width="222" height="148" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><img src="http://up.cooldownload.ir/view/908014/foroshande-2.jpg" alt="دانلود فیلم فروشنده" width="222" height="134" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;">&nbsp;<img src="http://upd.cooldownload.ir/uploads/Forushande-mina-sadati.jpg" alt="دانلود فیلم فروشنده" width="222" height="188" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp;<img src="http://upd.cooldownload.ir/uploads/Forooshandeh-Asghar-Farhadi-2.jpg" alt="فیلم فروشنده" width="222" height="148" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;">&nbsp;<img src="http://up.cooldownload.ir/view/1796881/Forooshandeh-Asghar-Farhadi-3.jpg" alt="شهاب حسینی فیلم فروشنده" width="222" height="148" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><img src="http://up.cooldownload.ir/view/1797258/Forooshandeh-Asghar-Farhadi-4.jpg" alt="فیلم فروشنده" width="222" height="148" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;">&nbsp;<img src="http://up.cooldownload.ir/view/1910195/Shahab-Hoseini-The-Saleman.jpg" alt="فیلم فروشنده" width="222" height="148" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><img src="http://upd.cooldownload.ir/uploads/Forshandeh-shahab-hoseini-1-.jpg" alt="فیلم فروشنده" width="222" height="150" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;">&nbsp;<img src="http://upd.cooldownload.ir/uploads/Forshandeh-shahab-hoseini-2-.jpg" alt="فیلم فروشنده" width="222" height="148" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><span style="height: auto; border-radius: 5px;"><img src="http://upd.cooldownload.ir/uploads/Forushandeh-Ghachagh.jpg" alt="نسخه قاچاق فیلم فروشنده" width="500" height="230" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;"></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><img src="http://upd.cooldownload.ir/uploads/Tasvir-Gostar-Pasargad.jpg" alt="دانلود قانونی فیلم" width="500" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; max-width: 95%; height: auto; border-radius: 5px;"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit;">&nbsp;</strong></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans, kufi, tahoma, yekan;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;comic sans ms&quot;, sans-serif;">تیزر فیلم فروشنده</span></strong>&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;"><iframe src="http://www.namasha.com/embed/2zkfgHQb" width="530" height="298" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="true" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; display: block;"></iframe></p><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, yekan, iransans, kufi; font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp;</p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-01-26T19:00:24+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود فیلم ایکس من آپوکالیپس http://madrmhrban.ir/post/573 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://sairus.ir/userimages/postFile/2016-06-04_57535d45637b2_X-MenApocalypse9468920.jpg" alt="دانلود فیلم ایکس من آپوکالیپس"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.foxmovies.com/foxmovies/production/films/108/images/posters/462-film-page-large.jpg" alt="دانلود فیلم ایکس من آپوکالیپس"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://movieo.ir/wp-content/uploads/X-Men-Apocalypse-2016.png" alt="دانلود فیلم ایکس من آپوکالیپس"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);">X-Men: Apocalypse Bluray (2016) Mkv&nbsp;&nbsp; x264/x265</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">|نسخه بلوری سه بعدی&nbsp;</strong></span><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Bluray 3D HSBS 1080p</strong></span><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;اضافه شد|</strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">|سانسور و بازبینی شده توسط وبسایت دانلودها|</strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: start;"><b>&nbsp;نام فیلم:&nbsp;X-Men: Apocalypse – ایکس من: آپوکالیپس<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">سال انتشار: ۲۰۱۶<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">ژانر: اکشن، ماجراجویی، تخیلی<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان: ۱۴۴دقیقه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان سانسورشده: ۳۱ثانیه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">کیفیت: Bluray 720p/Bluray 1080p/Bluray x265 720p/<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Bluray x265 1080p/</span>Bluray 3D HSBS 1080p<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt3410834/" target="_blank" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(14, 160, 216); text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out;">IMDB</a><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس فارسی:&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس انگلیسی:&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"></span></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: justify;"><b>خلاصه داستان: این بار بد من فیلم آپوکالیپس خواهد بود- اولین جهش یافته ی دنیا، که همچون خدای نیل بیش از ۵۰۰۰ سال بر مصرباستان حکمرانی کرده است. و این دقیقا جایی است که فیلم سینگر با تصویری شوم از هرم های قله طلایی، قربانی کردن سنتی آدم ها و خواندن سروده ها و بیان کلمات به سبک جوانی های شرلوک هلمز آغاز میشود.آپوکالیپس که همچون تلفیقی است از دکتر منهتن در” نگهبان ۲۰۰۹″ و شخصیت اسپکتر ( که عکسش روی جعبه خوراکی ها دیده میشد) و هیچ شباهتی هم به بازیگر بزرگ کریس آیزاک که غرق در گریم شده بود ، ندارد ، آگاهی و توانایی های فراوان خود را به بدن قربانی که توسط گروهی شورشی بیهوش شده، منتقل میکند و در سال ۱۹۸۳ بیدار میشود. با ظهور اولین جهش یافته (آپوکالیپس)، ایکس من برای جلوی گیری از انقراض خود متحمد می شوند و …</b></p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-01-25T18:54:30+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود فیلم وارکرفت Warcraft 2016 http://madrmhrban.ir/post/572 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salamdl.biz/wp-content/uploads/2016/05/Warcraft-2016-Posters-6.jpg" alt="دانلود فیلم وارکرفت Warcraft 2016"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://radiodigitalamerica.com/wp-content/uploads/2015/11/Warcraft-Movie-Teaser-Trailer.jpg" alt="دانلود فیلم وارکرفت Warcraft 2016"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img5.downloadha.com/hosein/Movie/June%202016/Warcraft-2016-cover-small.jpg" alt="دانلود فیلم وارکرفت Warcraft 2016"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);">Warcraft Bluray (2016) Mkv</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">|نسخه بلوری سه بعدی&nbsp;</strong></span><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Bluray 3D HSBS 1080p</strong></span><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;اضافه شد|</strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">|سانسور و بازبینی شده توسط وبسایت دانلودها|</strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: start;"><b>نام فیلم: Warcraft – وارکرفت<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">سال انتشار: ۲۰۱۶<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">ژانر: اکشن، ماجراجویی، فانتزی<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان: ۱۲۳دقیقه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان سانسورشده: ۱۷ثانیه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">کیفیت: Bluray 720p/Bluray 1080p/Bluray x265 720p/Bluray x265 1080p/<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Bluray 3D HSBS 1080p</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt0803096/" target="_blank" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(14, 160, 216); text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out;">IMDB</a><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس فارسی:&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس انگلیسی:&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"></span></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: justify;"><b>خلاصه داستان: &nbsp;تمرکز داستان فیلم، بر روی آغاز جنگ بین انسان‌ها و اورک‌ها است. دانکن جونز، کارگردان فیلم، تمام تلاش خود را کرده است که هر دو طرف قضیه را برای تماشاگران بازگو کند تا آنها بتوانند طرف هرکدام از نژادها را که دوست دارند و فکر می‌کنند که حق با آنها است، بگیرند. این تصمیم، تصمیم بسیار درستی‌ به نظر می‌رسد زیرا اگر شما تجربه بازی را داشته باشید، فرقی‌ نمی‌کند که کدام نژاد را انتخاب می‌کنید، در هر صورت، شما احساس می‌کنید که قهرمان بازی هستید. سم ریمی، که قبل از دانکن جونز قرار بود سکان هدایت فیلم را بر عهده بگیرد، دوست داشت که تصویر شروری از اورکها نشان بدهد. این تصمیم وی با مخالفت بلیزارد روبرو شد و همین دلیلی‌ شد که ریمی پروژه را ترک کند. از طرف دیگر، ایده‌های جونز با بلیزارد همخوانی بیشتری دارد و …</b></p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-01-24T14:39:50+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود فیلم شکارچی: جنگ زمستانی http://madrmhrban.ir/post/570 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://downloadfreemovies321.com/wp-content/uploads/2016/07/SP1_640x346_TheHuntsman_DATE.jpg" alt="دانلود فیلم شکارچی: جنگ زمستانی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hdmizone.in/wp-content/uploads/2016/08/The-Huntsman-Winter-s-War-the-huntsman-winters-war-39444977-4902-3100.jpg" alt="دانلود فیلم شکارچی: جنگ زمستانی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);">The Huntsman Winters War Bluray/Web-DL 720p (2016) Mkv&nbsp;&nbsp; x264/x265</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">|سانسور و بازبینی شده توسط وبسایت دانلودها|</strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">|نسخه بلوری سه بعدی&nbsp;</strong></span><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Bluray 3D HSBS 1080p</strong></span><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;اضافه شد|</strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: start;"><b>نام فیلم: The Huntsman: Winter’s War – شکارچی: جنگ زمستانی<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">سال انتشار: ۲۰۱۶<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">ژانر: اکشن، ماجراجویی، درام<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان: ۱۱۳دقیقه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">مدت زمان سانسورشده: ۲دقیقه و ۱۸ثانیه<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">کیفیت: Bluray 720p/Bluray 1080p/Bluray x265 720p/<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Bluray x265 1080p/Bluray 3D HSBS 1080p</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt2381991/" target="_blank" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(14, 160, 216); text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out;">IMDB</a><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس فارسی:&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد</span><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;">زیرنویس انگلیسی:&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">دارد<br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"></span></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></strong></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); text-align: justify;"><b>خلاصه داستان: فیلم The Huntsman: Winter’s War&nbsp; ، داستان دو خواهر به نام های رونا (چارلیز ترون ) و فریا ( اِمیلی بلانت ) را روایت میکند که فریا از قدرت یخی بالایی برخوردار است و روزی طی یک اتفاث او سرزمین های اطراف را در سرما و یخبندان فرو می برد ، به گونه ای که تابستان نیز شاید هرگز فرا نرسد. فریا که پس از این اتفاق سعی میکند کارهای مهمی را برای ملکه انجام دهد و ارتشی به نام ” شکارچی ” ایجاد میکند که یکی از قوانین آن این است که عشق ممنوع است. ولی یک شکارچی به نام&nbsp; ( کریس همسورث ) به دختری به نام سارا (جسیکا چیستن) علاقه مند می شود و خشم ملکه را بر می انگیزد …</b></p></div> text/html 2016-12-20T16:28:48+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin http://madrmhrban.ir/post/569 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/43bf69c873.jpg" alt="دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">سریال کره ای گوبلین&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">عنوان : گوبلین – Goblin – The Lonely, Shining Goblin</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">ژانر : </span><span style="text-align: start;"><font color="#3333ff">فانتزی – رمانتیک</font></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">کارگردان : Lee Eung Bok</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">نویسنده : Kim Eun Sook</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">شبکه : tvN</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">تعداد قسمت ها : ۱۶</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">تاریخ پخش : ۲۰۱۶-Dec-02&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">روز های پخش : جمعه و شنبه ۲۰:۰۰</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">زبان : کره ای</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">محصول : کره جنوبی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">زیرنویس : فارسی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">جایگزین : The K2</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">بازیگران :</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">Gong Yoo</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">Kim Go Eun</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">Lee Dong Wook</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">Yoo In Na</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;">خلاصه داستان :</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; border-radius: 0px !important;"><span style="text-align: start;"><font color="#cc33cc">در مورد یه گوبلینه که وقتی کسی میمیره در اون دنیا راهنماییشون میکنه اون با یه فرشته مرگ هم زندگی میکنه که اون فراموشی گرفته در این بین شین که گوبلینه دیگه از این زندگی جاودانه سیر شده و صبرش لبریز شده و دیگه حوصله نداره و میخواد که فاانی بشه و بمیره برای همین تمام تلاشش رو میکنه که راهی پیدا کنه که این زندگی ابدیش رو از بین ببره البته خدا میدونه چرا مگه زندگی ابدی بده ها من که نمیدونم اما دیگه ابدیت رو نمیخواد</font></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#ff0000">نمایش تیزر سریال کره ای گوبلین</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><iframe width="640" height="360" src="http://www.namasha.com/embed/aPQurUbX" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2016-11-30T18:59:43+01:00 madrmhrban.ir جواد آزمایشات سری روسیه http://madrmhrban.ir/post/568 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/a1238f8f0b.jpg" alt="تصویری نایاب از نتیجه آزمایشات سری روسیه"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/cb6d6bc7ec.jpg" alt="تصویری نایاب از نتیجه آزمایشات سری روسیه"></div><div style="text-align: center;"><div>در اواخر دهه چهل میلادی قرن پیش، گروهی از دانشمندان روس تصمیم گرفتند تا دست به یک آزمایش عجیب و نامتعارف بزنند. این آزمایش علمی عجیب درباره تأثیر بی‌خوابی روی انسان‌ها بود. آن‌ها از پنج زندانی خواستند در ازای آزادی در این آزمایش شرکت کنند و سی روز نخوابند. این دانشمندان برای بیدار نگه داشتن این پنج زندانی از گازی موسوم به (گاز نیکولاییف) استفاده کردند.</div><div>&nbsp;</div><div>خطرناک ترین آزمایش علمی تاریخ روی پنج زندانی&nbsp;</div><div><br></div><div>زندانیان را در اتاقی دور افتاده قرار داده و به درون اتاق گاز همراه با اکسیژن را پمپاژ می‌کردند. اتاق مورد نظر پر از کتاب و لوازم زندگی برای مدت زمانی پنج ماه با یک دستشویی بود. نگهبانان پنج زندانی را از طریق یک پنجره شیشه‌ای مراقبت می‌کردند, به علاوه پنج میکروفن هم به آنان وصل شده بود.&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;خطرناک ترین آزمایش علمی تاریخ روی پنج زندانی</div><div>&nbsp;</div><div>پنج روز اول همه چیز طبیعی گذشت. اما پس از پنج روز رفتارهای عجیب و غریب آغاز شد. زندانیان حرفهای نامفهوم و مبهمی می‌زدند. در روز نهم، یکی از آن‌ها با حالتی دیوانه وار و با صدای گوشخراش فریاد می‌کشید و به مدت سه ساعت کامل در اتاق می‌دوید تا جایی که تارهای صوتی‌اش پاره شد. زندانیان واکنشی از خود نشان نمی‌دادند و به گفتن حرفهای نامبهم خود ادامه می‌دادند تا اینکه یکی دیگر از آن‌ها نیز شروع به فریاد کشیدن کرد. در این هنگام بقیه هم شروع به پاره کردن کتاب‌ها کردند، صفحات کتاب را به ادرار خود آغشته کرده و آن‌ها را روی پنجره شیشه‌ای چسباندند. ناگهان صدا قطع شد و زمزمه‌ها آرام گرفت.</div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>دانشمندان از سکوت ایجاد شده نگران شدند. آن‌ها می‌دانستند که اکسیژن به اندازه کافی در اتاق برای زنده ماندن وجود دارد. صدای خود را با میکروفن در اتاق پخش کردند: «الآن وارد اتاق می‌شویم و شما را بازرسی می‌کنیم، از جلوی در دور شوید و روی زمین دراز بکشید. در غیر این صورت به شما شلیک می‌کنیم. هر کس دستورها را اجرا کند آزاد می‌شود».</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;خطرناک ترین آزمایش علمی تاریخ روی پنج زندانی</div><div><br></div><div>ناگهان صدای ضعیفی از درون اتاق شنیده شد: «ما نمی‌خواهیم آزاد شویم.»</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;خطرناک ترین آزمایش علمی تاریخ روی پنج زندانی &nbsp; &nbsp; خطرناک ترین آزمایش علمی تاریخ روی پنج زندانی</div><div>&nbsp;</div><div>نیمه‌های شب سربازان وارد اتاق شدند و با صحنه‌های ترسناکی روبه رو شدند. اتاق پر از خون بود و امعاء و احشای زندانیان روی زمین ریخته شده بود. متأسفانه آن‌ها به جای غذا از بدن یکدیگر تغذیه کرده بودند. ریه و معده آن‌ها به دلیل جراحات وارده قابل رؤیت بود و...</div><div>&nbsp;</div><div>خطرناک ترین آزمایش علمی تاریخ روی پنج زندانی&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>همه آن زندانیان مردند. نتایج این آزمایش خطرناک باعث برانگیخته شدن خشم مردم علیه ژنرالی شد که مسئولیت این آزمایش عجیب را بر عهده گرفته بود. «او می توانست با زندانیان مهربان‌تر باشد»؛ این چیزی بود که همه می‌گفتند. سرانجام ژنرال مذکور به وسیله یکی از مأموران خود به ضرب گلوله هفت تیر کشته شد.</div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-28T11:40:43+01:00 madrmhrban.ir جواد نگاه مهربان http://madrmhrban.ir/post/567 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/effd642c5b.jpg" alt="شهادت رسول مهربانی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به مناسبت &nbsp;این پست قرار داده شد&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-27T12:34:59+01:00 madrmhrban.ir جواد فساد در شبکه جم http://madrmhrban.ir/post/566 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/resized/auto-height-small_a4e9ee6ccb.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h1 style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 24px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin: 20px 0px 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51);">افشاگری شقایق احمدی درباره فساد اخلاقی مدیر شبکه جم</h1><p class="text-muted" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(119, 119, 119);"><br></p><p id="video-desc" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); word-wrap: break-word;"><b><br></b></p><p id="video-desc" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); word-wrap: break-word;"><b>شقایق احمدی که به عنوان گوینده، بازیگر و مدیر دوبلاژ مدتی با شبکه جم همکاری می‌کرد بعد از جدایی از این شبکه به افشای فساد اخلاقی مدیر آن پرداخت.</b></p><p id="video-desc" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); word-wrap: break-word;"><b><br></b></p><p id="video-desc" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); word-wrap: break-word;"><b><br></b></p><p id="video-desc" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); word-wrap: break-word;"><b><br></b></p><p id="video-desc" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); word-wrap: break-word;"><b><iframe width="640" height="360" src="http://www.namasha.com/embed/gEzbDBrN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></b></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s4.namasha.com/videos/dl/7109383010" target="" title=""><div>دانلود با لینک مستقیم</div><div></div></a></div> text/html 2016-10-09T22:41:42+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود سریال کره ای دوست دختر من یه روباهه http://madrmhrban.ir/post/564 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/913714a861.jpg" alt="دانلود سریال کره ای دوست دختر من یه روباهه"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/19df8a1ef1.jpg" alt="دانلود سریال کره ای دوست دختر من یه روباهه"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><br></p><h3 align="center" style="line-height: 20.9px; text-align: -webkit-center;"></h3><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 20.9px;"></span></font></b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;">내 여자친구는 구미호/دوست دختر من یه روباهه/My Girlfriend is a Nine Tailed</span><br><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><span style="line-height: 18.4px;"></span><span style="line-height: 18.4px;"></span></span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><b><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><br></span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><b><font face="Mihan-Iransans">ژانر:<font color="#cc0000">کمدی ، عاشقانه ، تخیلی</font></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><b><font face="Mihan-Iransans">وضعیت پخش:به اتمام رسیده</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><b><font face="Mihan-Iransans">تعداد قسمت ها:16</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><b><font face="Mihan-Iransans">شبکه پخش:SBS</font></b></span></p><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Iransans">حجم:200 مگابایت</font></b></div></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><b><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;">سال تولید</span><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;">:2010</span></font></b></p><b><font face="Mihan-Iransans"><span style="line-height: 20.9px;"></span></font></b></div><h3 dir="rtl" style="line-height: 20.9px;"></h3><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><b><font face="Mihan-Iransans">خلاصه داستان:</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"></p><b><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#009900">&nbsp; یک روز وقتی چا دائه ونگ داره از دست پدربزرگش فرار می کنه، تصادفی روباه نه دمی رو که توی یه نقاشی 500 ساله گیر افتاده بوده رو آزاد می کنه. اون متوجه نشده بود که چیکار کرده، تا اینکه گومیهو(روباه نه دم) که به شکل یه زن زیبا دراومده در برابرش ظاهر میشه...</font></b></div></b><div style="line-height: 20.9px;"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span style="text-align: justify; line-height: 20.9px;"></span></font></b></div> <div style="text-align: center;"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></font></div> text/html 2016-09-28T20:06:07+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود سریال کره ای روز موعود http://madrmhrban.ir/post/550 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/2c96640a7d.jpg" alt="دانلود سریال کره ای روز موعود"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.hmvatan.ir/uploads/1476424613482.jpg" alt="دانلود سریال کره ای روز موعود"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h3 style="margin: 0px;"><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">دانلود سریال کره ای روز موعود D-Day<br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">مشخصات سریال</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">عنوان:</span><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11px;">D-Day / روز موعود</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">ژانر:</span><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11px;"><font color="#cc33cc">پزشکی-هیجانی</font></span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">قسمت:</span><span style="font-size: 11px;">20</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">مدت زمان پخش :</span><span style="font-size: 11px;">18, سپتامبر 2015 الی 21,نوامبر 2015</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">روزهای پخش :</span><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11px;">پنج شنبه و جمعه</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">کارگردان :</span><span style="font-size: 11px;">Gang yong woo</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">سناریست: &nbsp;</span><span style="font-size: 11px;">Hwang eun kyung</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">شبکه:</span><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11px;">jtbc</span></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">بازیگران</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div id="fop_topbar1" class="smalltext" style="text-align: right; width: 577px; background-image: url(&quot;images/icons/information.gif&quot;); background-position: left center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 3px 3px 3px 20px; margin: 0px auto; cursor: pointer;"><br></div><div id="fop_img1" undefined="width:600px" style="text-align: right; width: 600px; cursor: pointer; margin: 0px auto;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/d28fcfb61d.jpg" alt="دانلود سریال کره ای روز موعود"></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">خلاصه سریال:</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><font color="#cc6600">توی یک حادثه ناگهانی طبیعی سئول بهم میریزه!تموم پزشکها و امدادگرها درگیر ماجرای کمک به مردم میشن و داستان شکل میگیره</font></span></div></div></h3></div> text/html 2016-09-27T20:01:38+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود سریال کره ای شش اژدهای پرنده http://madrmhrban.ir/post/549 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/43062684136739535835.jpg" alt="دانلود سریال کره ای شش اژدهای پرنده"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/51424857588819529450.jpg" alt="دانلود سریال کره ای شش اژدهای پرنده"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h3 style="margin: 0px;"><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">دانلود سریال کره ای Six Flying Dragons</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">نام :شش اژدهای پرنده / Six Flying Dragon</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">اصطلاح کره ای: Yookryongi Nareusha</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">ژانر: <font color="#3333ff">رزمی / تاریخی / عاشقانه</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">تعداد قسمت: 50 قسمت ادامه دار ..</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">تاریخ پخش: October 5, 2015</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">روز های پخش: دوشنبه و سه شنبه ها</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">شبکه پخش: SBS</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">کارگردان: Shin Kyung-Soo ( کارنامه : 3 Days و Tree With Deep Roots )</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">بازیگران</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><div id="fop_topbar1" class="smalltext" style="text-align: right; width: 577px; background-image: url(&quot;images/icons/information.gif&quot;); background-position: left center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 3px 3px 3px 20px; margin: 0px auto; cursor: pointer;"><br></div><div id="fop_img1" undefined="width:600px" style="text-align: right; width: 600px; cursor: pointer; margin: 0px auto;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/87963848161469845208.jpg" alt="دانلود سریال کره ای شش اژدهای پرنده"></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;">خلاصه داستان</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900">سریالی تاریخی، تخیلی در مورد جاه طلبی ها و موفقیتهای شش شخصیت است که با محور لی بانگ وون نوشته شده است. لی بانگ وون، سومین پادشاه سلسله ی چوسان و پدر شاه سجونگ بزرگ بود. او به پدرش، شاه تجو، در تأسیس سلسله ی چوسان کمک کرد</font></div></h3></div> text/html 2016-09-26T19:34:06+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود سریال کره ای بزرگترین عشقی که قبلا کسی ندیده http://madrmhrban.ir/post/542 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.hmvatan.ir/uploads/1476431229241.jpg" alt="دانلود سریال کره ای بزرگترین عشقی که قبلا کسی ندیده"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/07262d73e2.jpg" alt="دانلود سریال کره ای بزرگترین عشقی که قبلا کسی ندیده"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#009900">دانلود سریال کره ای بزرگترین عشقی که قبلا کسی ندیده</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h3 style="margin: 0px;"><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">مشخصات&nbsp;سریال:</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">بزرگترین&nbsp;عشقی&nbsp;که قبلا&nbsp;کسی&nbsp;ندیده</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">ژانر&nbsp;:&nbsp;<font color="#ff0000">کمدی&nbsp;،&nbsp;عاشقانه</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">محصول&nbsp;:&nbsp;کره جنوبی</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">تعداد&nbsp;قسمت&nbsp;:&nbsp;20</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">شبکه&nbsp;پخش&nbsp;:&nbsp;NAVER Tv Cast</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">سال&nbsp;پخش&nbsp;:&nbsp;2015</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">روزهای&nbsp;پخش&nbsp;:&nbsp;شنبه&nbsp;و&nbsp;یک شنبه</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900">عکس های </font><font color="#3333ff">بازیگران این سریال</font><font color="#009900"> در ادامه مطالب&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;">خلاصه&nbsp;سریال&nbsp;:</div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">&nbsp;داستان عشق بی ریا و خالص یک مرد است که همه چیز دارد و برای اولین&nbsp;بار عاشق میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666">عاشق زنی که در محیط کاملا متفاوتی زندگی میکنه</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بازیگران:</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hmvatan.ir/uploads/5d3c290d58.jpg" alt="دانلود سریال کره ای بزرگترین عشقی که قبلا کسی ندیده"></div><div style="text-align: center;">jUNG II WOO&nbsp;as&nbsp;Choi Se Hoon</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">JIN Se Yeon&nbsp;as&nbsp;Yoo Yi Ryeong</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Lee Shi Eon</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Yoon Bora&nbsp;as&nbsp;Min Joo</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></h3></div> text/html 2016-09-25T19:27:53+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود سریال کره ای راز دهکده آچیارا http://madrmhrban.ir/post/541 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/04561047504049429571.jpg" alt="دانلود سریال کره ای راز دهکده آچیارا"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/31569619580915300462.jpg" alt="دانلود سریال کره ای راز دهکده آچیارا"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#ff0000">دانلود سریال کره ای The Village: Achiara's Secret</font></b></div><b><div style="text-align: center;"><br></div>نام سریال: The Village: Achiara's Secret<br><br>ژانر:&nbsp;</b><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);">رازآلود هیجان انگیز</span><b><br><br>تعداد قسمت: 16&nbsp;<br><br>تاریخ پخش: October 7, 2015 --<br><br>روز های پخش: چهارشنبه و پنج شنبه<br><br>شبکه پخش: sbs<br><br>کارگردان: Lee Yong-Seok<br><br><br><br></b><div id="fop_topbar1" class="smalltext" style="width: 577px; background-image: url(&quot;images/icons/information.gif&quot;); background-position: left center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 3px 3px 3px 20px; margin: 0px auto; cursor: pointer;"><br></div><div id="fop_img1" undefined="width:600px" style="width: 600px; cursor: pointer; margin: 0px auto;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/85019962224179641200.jpg" alt="دانلود سریال کره ای راز دهکده آچیارا"></div><b><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: center;"><b><font size="2">خلاصه داستان</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#3366ff">آچیارا دهکده ی کوچکی ست که آرامش و صلح در آن حکمفرماست و جرم و جنایتی در آن وجود ندارد روزی سو یون برای تدریس انگلیسی به مدرسه ای محلی در آچیارا میرود در روز اول کاری، او با یک جسد دفن شده مواجه میشود سو یون و افسر پلیس وو جه سعی در پیدا کردن حقیقت دارند به محض اینکه حقیقت آشکار میشود چهره زشت دهکده خود را نشان میدهد</font></b></div></b></div> text/html 2016-09-24T19:09:09+01:00 madrmhrban.ir جواد دانلود سریال کره ای روح من http://madrmhrban.ir/post/539 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.hmvatan.ir/uploads/admin/1477305065971.jpg" alt="دانلود سریال کره ای روح من"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.hmvatan.ir/uploads/admin/1477305066222.jpg" alt="دانلود سریال کره ای روح من"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h3 style="margin: 0px;"><div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><span style="font-size: 11px;">دانلود&nbsp;</span><span style="font-size: 11px;">سریال کره ای</span><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11px;">Oh My</span><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11px;">Ghost</span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">مشخصات سریال</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">نام سریال</span><span style="font-size: 11px;">: &nbsp;</span><span style="font-size: 11px;">روح من/ Oh My Ghost</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">ژانر:</span><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11px;"><font color="#cc33cc">عاشقانه / کمدی</font></span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">تعداد قسمت:</span><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11px;">16</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">شبکه پخش:</span><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11px;">tvn</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">تاریخ پخش:</span><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11px;">3/7/2015</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">روز های پخش:</span><span style="font-size: 11px;">جمعه و شنبه</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">کارگردان:</span><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11px;">Yoon Je Won</span></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;">بازیگران</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">عکس های بازیگران این سریال در ادامه مطالب</font></div><div style="text-align: center;"><div id="fop_topbar1" class="smalltext" style="text-align: right; width: 577px; background-image: url(&quot;images/icons/information.gif&quot;); background-position: left center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 3px 3px 3px 20px; margin: 0px auto; cursor: pointer;"><br></div><div id="fop_img1" undefined="width:600px" style="text-align: right; width: 600px; cursor: pointer; margin: 0px auto;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8258340234/2015_Oh_My_Ghost.JPG" alt="دانلود سریال کره ای روح من"></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;">خلاصه داستان</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900">نا بونگ سون&nbsp;( پراک بو یونگ )&nbsp;یه دختر خیلی ترسو و بی اعتماد به نفسه که هیچ دوست نزدیکی نداره و همیشه سر کارش مواخذه میشهگاهی هم به طور اتفاقی میتونه ارواح رو ببینه .. یه روز توسط روح یه زن شیطون به نام شین سون اِ&nbsp;( کیم سول گی )&nbsp;تسخیر میشه ..اون زن برای اینکه تو زندگی کوتاهش عشقُ زیاد تجربه نکرده حالا با استفاده از زنای مختلف میخواد کلی مردُ اغفال کنه و میفهمه بونگ سون برای اینکار از همه بهتره ..رئیس بونگ سون یه سرآشپز مغرور به اسم کانگ سون ووئه&nbsp;( جو جونگ سوک )&nbsp;که بونگ سون یواشکی بهش علاقه داره ..سون وو هنوز مدت زیادی از تموم کردن راب...طه ی قبلیش نگذشته اما وقتی بونگ سون یهو از یه دختر خجالتی تبدیل به یه دختر شر و شیطون وبا اعتماد به نفس میشه چشمشو میگیره ..</font></div></h3></div>